مجله علمی و آموزشی آرامیسبهمن ۲۰۱۸ - مجله علمی و آموزشی آرامیس

ماه: آذر ۱۳۹۷

۵ کار که هنگام استفاده از سیستم تهویه و کولر خودرو نباید انجام دهید

در دهه‌های گذشته، هنگامی که خانواده‌ها قصد سفر در جاده را داشتند،‌ ساعت‌های ابتدایی صبح را انتخاب می‌کردند یا شیشه‌های اتومبیل را در حالت پایین قرار می‌دادند. امروزه با پیشرفت تکنولوژِی تمامی خودروهای جدید از…